Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja do klasy sportowej

Szanowni Państwo informujemy, że:

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy szermierczej (4 i 7) w roku szk. 2018/2019
Informacje dotyczące naboru uzupełniającego

test sprawności do klasy IV sportowej o profilu szermierczym odbędzie się 12.04.2018r. o godzinie 18:00 w dużej sali gimnastycznej. Obowiązuje strój sportowy.

Do testu mogą przystąpić dzieci, których rodzice złożyli w terminie podanie o przyjęcie do klasy sportowej oraz posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do sekretariatu bądź przekazać komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej 12 kwietnia 2018 r. przed przystąpieniem do testu.

Ogłaszamy nabór do klasy sportowej o profilu szermierczym w roku szk. 2018/2019. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

pobierz załącznik: Ogólne informacje o klasie sportowej
pobierz załącznik: Plakat - informacje o zajęciach pokazowych dla dzieci
pobierz załącznik: Regulamin rekrutacji
pobierz załącznik: Regulamin klasy sportowej
pobierz załącznik: Podanie o przyjęcie do klasy sportowej

Informacje przygotowała p. Waldemar Wróblewski
na stronie opublikowała Agata Ziemek