Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja na rok. 2018/19

Szanowni Państwo poniżej będziemy prezentowali informacje dotyczące rekrutacji:

Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2018/2019 powstaną cztery nowe klasy pierwsze, w których wprowadzone zostaną innowacje pedagogiczne:
1. z elemenatmi Montessorii - klasa dzieci 6-letnich
2. z elementami dramy
3. przyrodnicza
4. o profilu wolontariat - "Wolontariat - Z potrzeby wielu serc"
W związku z powyższym prosimy Rodziców, którzy chcieliby aby ich dziecko uczęszczało do konkretnej klasy o składanie podań w sekretariacie szkoły, w budynku A.
W podaniu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę innowacji.
Termin składania podań: 18 - 29 czerwca 2018r.
O przyjęciu dziecka do danej klasy decyduje kolejność złożonych podań.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zapraszamy Rodziców na dzień otwarty w naszej szkole:
pobierz załącznik: Zaproszenie na dzień otwarty i spotkanie z Dyrektorem SP 340
pobierz załącznik: Harmonogram zajęć w dniu otwartym dla oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

Rekrutacja do szkół podstawowych

Informacja dla rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 340 w roku szkolnym 2017/2018 pobierz informację

Zapraszamy Rodziców na dzień otwarty w naszej szkole:
pobierz załącznik: Zaproszenie na dzień otwarty i spotkanie z Dyrektorem SP 340
pobierz załącznik: Harmonogram zajęć w dniu otwartym dla klas 1

Rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2018/2019

Rekrutacja do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szk. 2018/2019
Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019
pobierz załącznik: Harmonogram działań Kandydata

Informacje na stronę przygotowała p. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek