Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja na rok. 2018/19

Szanowni Państwo poniżej będziemy prezentowali informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zapraszamy Rodziców na dzień otwarty w naszej szkole:
pobierz załącznik: Zaproszenie na dzień otwarty i spotkanie z Dyrektorem SP 340
pobierz załącznik: Harmonogram zajęć w dniu otwartym dla oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

Rekrutacja do szkół podstawowych

Informacja dla rodziców, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 340 w roku szkolnym 2017/2018 pobierz informację

Zapraszamy Rodziców na dzień otwarty w naszej szkole:
pobierz załącznik: Zaproszenie na dzień otwarty i spotkanie z Dyrektorem SP 340
pobierz załącznik: Harmonogram zajęć w dniu otwartym dla klas 1

Rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2018/2019

Rekrutacja do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szk. 2018/2019
Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019
pobierz załącznik: Harmonogram działań Kandydata

Informacje na stronę przygotowała p. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek