Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Informacje o świetlicy

Czynna codziennie od godziny 7:00 do 17:30

Świetlica szkolna mieści się w salach 38, 37, 41, 42, 43, 44
Kontakt telefoniczny ze świetlicą:
Sala 41: 546 61 40
Sala 42: 546 61 46
Sala 43: 546 61 47
Sala 44: 546 61 48
Sala 37: 546 61 43
Sala 38: 546 61 44
Pokój nauczycieli świetlicy: 546 61 42
Wpłaty na świetlicę można dokonywać przelewem na nr konta

UWAGA zmiana nr konta: 75 1750 0012 0000 0000 3877 1884
Dotychczasowe konta zostaną aktywne co najmniej do końca sierpnia 2018 roku (opcjonalnie do końca 2018 roku). Informacje przekazał przewodniczący RR p. Robert Wojciechowski

Dyżur kierownika świetlicy dla rodziców:
czwartek godz.15:00 – 17:00 pokój nr 45
telefon: 22 546 61 41
kierownik świetlicy: Anna Jekiełek

Informacje na stronę przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek