Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły w formie zajęć z uczniami.

Zajęcia są w przygotowaniu