Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Konkursy kl. gimnazjalne

Regulaminy konkursów i informacje o konkursach w roku szk. 2017/2018:

Język polski - p. Małgorzata Dudek-Niczyporuk
WOS - p. Arkadiusz Sionek
Historia - p. Danuta Markiewicz
Język angielski - p. Bożena Woźniak
Język niemiecki - p. Joanna Kakowska
Język hiszpański - p. Francisco Rodriquez 
Matematyka - p. Barbara Rybczyńska
Chemia - p. Anna Kopera – Rakow
Biologia - p. Anna Horbowiec
Fizyka - p. Małgorzata Rejman – Czosnyka
Geografia - p. Krzysztof Lempkowski
Informatyka - p. Dorota Vyas

informacje o konkursach przygotowują nauczyciele odpowiedzialni za dany konkurs
na stronie publikuje Agata Ziemek