KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia szkoły

Hymn naszej szkoły

CZEŚĆ SZKOŁO!
Od pierwszej klasy do ostatniej,
zbratani wspólnym celem.
Tworzymy razem swoją przyszłość,
zdążając w życiu śmielej.

Każdego dnia o parę kroków,
zbliżamy się do świata,
tajemnic przecież tyle wokół,
w człowieku w ziemi, w kwiatach.

Cześć nasz szkoło cześć.
Tu dla nas drugi dom,
dla ciebie nasza pieśń,
ufamy w dobroć twą.
Niechaj codzienny trud
mądrością krzepi nas,
sięgnijmy wyżej gwiazd
I prześcigniemy czas.

Początki naszej szkoły sięgają roku 1991 roku. Wtedy to zawiązał się Komitet Założycielski Budowy Szkoły Podstawowej złożony głównie z rodziców i mieszkańców osiedla Kabaty i Wolica. 14 lutego 1992 roku decyzją Gminy Mokotów i Kuratorium Oświaty otwarto filię szkoły przy Dembego 28 – na osiedlu Kabaty. Dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Błażejewska.

We wrześniu 1992 r. został oddany do użytku pawilon szkolny przy ulicy E. Lokajskiego 3. W drodze konkursu wyłoniono dyrektora szkoły, panią Annę Polarczyk. Od 1 września nauka odbywała się w pawilonie, w filii na Kabatach oraz w pomieszczeniach Klubu „Natalka” przy ul. Lokajskiego 24. W szkole pracowało 28 pedagogów i 14 pracowników administracji i obsługi, utworzono 19 oddziałów dla 507 uczniów.

W 1993 r. Gmina Mokotów podjęła decyzję w sprawie rozbudowy naszej placówki. We wrześniu 1995 r. otwarto pierwszą część nowego budynku, a w lipcu 1997 roku ukończono rozbudowę całej placówki. W 1996 roku dyrektorem szkoły została p. Małgorzata Osiecka. W następnych latach przybywało uczniów i nauczycieli, w roku szkolnym 1998/1999 do 42 oddziałów uczęszczało już 1150 uczniów.

W ciągu wszystkich lat oprócz typowych obowiązkowych lekcji organizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe, koła zainteresowań, sportowe. Nasi uczniowie zostawali laureatami konkursów przedmiotowych, osiągali wysokie wyniki sprawdzianów na zakończenie klasy szóstej oraz medalowe lokaty w rozgrywkach sportowych. Wszystkie nasze osiągnięcia są wynikiem ogromnego zaangażowania wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz dobrej współpracy z rodzicami.

Od roku 1998 w szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu szermierczym, tworzone od poziomu klasy czwartej. Ich uczniowie zdobywają wyróżnienia, nagrody i medale na turniejach ogólnopolskich. We wrześniu 1999 r. nasza szkoła stanęła przed poważną próbą dostosowania się do nowej reformy oświaty. Przez ponad 12 lat wspólnie z Gimnazjum nr 95 użytkowaliśmy sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, boiska sportowe i stołówkę.

W 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia – Profesora Bogusława Molskiego - pierwszego dyrektora Ogrodu Botanicznego w Powsinie, pracownika Polskiej Akademii Nauk, człowieka bardzo zaangażowanego w problematykę ochrony środowiska naturalnego. Postać patrona stała się dla uczniów jeszcze bardziej bliska i przyjazna poprzez sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz wdrażanie w szkole programów ekologicznych.

Ze względu na potrzeby (duży rejon, trudne warunki nauki – w jednym budynku funkcjonowały szkoła podstawowa i gimnazjum) w 2010 roku rozpoczęto budowę nowego budynku dla szkoły na terenie działki oświatowej przy ul. Eugeniusza Lokajskiego 3. Budowę ukończono w maju/czerwcu 2012 roku. W nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VI. Do dyspozycji uczniów przekazane zostały: nowoczesny blok sportowy, pomieszczenia na świetlice, jadalnia, boksy i szatnie z szafkami dla dzieci starszych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, 32 sale lekcyjne (w tym 4 do nauki języków obcych), przestronne korytarze oraz kompleks boisk sportowych z bieżnią, skocznią i placem zabaw.

Liczba absolwentów naszej szkoły:

 • rok 1999 - absolwenci klas VIIIa-VIIIe - 158 uczniów
 • rok 2000 - absolwenci klas VIIIa-VIIIe - 159 uczniów
 • rok 2000 - absolwenci klas VIa-VId - 129 uczniów
 • rok 2001 - absolwenci klas VIa-VIe - 147 uczniów
 • rok 2002 - absolwenci klas VIa-VId - 125 uczniów
 • rok 2003 - absolwenci klas VIa-VIe - 140 uczniów
 • rok 2004 - absolwenci klas VIa-VIf - 150 uczniów
 • rok 2005 - absolwenci klas VIa-VIe - 122 uczniów
 • rok 2006 - absolwenci klas VIa-VIc - 83 uczniów
 • rok 2007 - absolwenci klas VIa-VId - 101 uczniów
 • rok 2008 - absolwenci klas VIa-VId - 104 uczniów
 • rok 2009 - absolwenci klas VIa-VIc - 73 uczniów
 • rok 2010 - absolwenci klas VIa-VIc - 75 uczniów
 • rok 2011 - absolwenci klas VIa-VIc - 86 uczniów
 • rok 2012 - absolwenci klas VIa-VId - 94 uczniów
 • rok 2013 - absolwenci klas VIa-VId - 93 uczniów
 • rok 2014 - absolwenci klas VIa - VId - 102 uczniów
 • rok 2015 - absolwenci klas VIa - VIe - 146 uczniów
 • rok 2016 - absolwenci klas VIa - VIc - 82 uczniów