KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Procedury

 1. pobierz załącznik: Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 2. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole
 3. pobierz załącznik: Szczegółowa procedura odbierania dzieci z placówki
 4. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku nie odbierania dziecka z placówki przez rodziców / prawnych opiekunów
 5. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji próby odbierania dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, wobec którego istnieje domniemanie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu/narkotyków
 6. pobierz załącznik: Procedura postępowania z uczniem chorym
 7. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji ucieczki ucznia z klasy w czasie lekcji
 8. pobierz załącznik: Procedura postępowania pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją
 9. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku bójki
 10. pobierz załącznik: Polityka ochrony dzieci
 11. pobierz załącznik: Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku podczas wycieczki
 12. pobierz załącznik: Procedura w razie zaginięcia ucznia podczas wycieczki szkolnej
 13. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku wypadku autokaru podczas wycieczki szkolnej
 14. pobierz załącznik: Procedury postępowania w przypadku choroby ucznia podczas wycieczki
 15. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii autokaru podczas wycieczki szkolnej
 16. pobierz załącznik: Procedury postępowania w sytuacji choroby kierownika wycieczki szkolnej jedno i wielodniowej
 17. pobierz załącznik: Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 18. pobierz załącznik: Procedury postępowania z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub środków uzależniających podczas wycieczki
 19. pobierz załącznik: Procedura reagowania w przypadku uzyskania informacji o cyberprzemocy
 20. pobierz załącznik: Polityka bezpieczeństwa internetowego