KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami edukacyjnymi w klasach pierwszych (szczegóły znajdują się w załączniku).
pobierz załącznik: Innowacje w klasach pierwszych

Informacje przygotowała p. wicedyrektor Ilona Pełka
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Warszawskiej Karty Ucznia ZTM
pobierz załącznik: Informacje dotyczące Warszawskiej Karty Ucznia ZTM
pobierz załącznik: Instrukcja dotycząca Warszawskiej Karty Ucznia ZTM
pobierz załącznik: Wniosek o wydanie  karty ZTM

Informacje przygotowane przez sekretariat SP 340
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo

Podania dotyczące próśb odnośnie przydzielenia dzieci do jednego oddziału prosimy przesyłać skanem na adres szkoły: sp340@edu.um.warszawa.pl w terminie od 22 do 28 czerwca 2020 r. Podanie powinno zawierać imiona i nazwiska dzieci (maksymalnie czworo), które chciałyby być razem w jednej klasie oraz podpisy wszystkich rodziców tych dzieci. Prosimy o zapoznanie się z informacjami  oraz z listami przyjęcia do szkoły podstawowej nr 340 oraz szkoły podstawowej nr 399.
pobierz załącznik: Podanie o zapisanie dzieci do jednej kasy

pobierz załącznik: Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szk. 2020/2021

pobierz załącznik: PROCEDURA ODWOŁAWCZA
pobierz załącznik: Wniosek o uzasadnienie odmowy
pobierz załącznik: Odwołanie od decyzji rekrutacyjnej

Informacje przygotowane przez sekretariat SP 340
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Informacje przesłane przez Wydział Oświaty i Wychowania
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z rejonem szkół podstawowych 340 i 399.

pobierz załącznik: Rejon SP 340
pobierz załącznik: Rejon SP 399

Szanowni Państwo

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia ucznia do klasy I i złożenie go w sekretariacie szkoły do 2 marca 2020 r. do godziny 16:00. Druk wypełniają rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy chcą, aby ich dziecko kontynuowało naukę w naszej szkole. Druk wypełniają rodzice dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

pobierz załącznik: Druk zgłoszenia dziecka do klasy I w obwodowej szkole, prowadzonej przez m.st. Warszawę na rok szk. 2020/2021

Informacje przygotowane przez p. Karolinę Kołakowską - sekretariat szkolny
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo
zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w roku szk. 2020/2021, które znajdują się na stronie Biura Edukacji:
1. Rekrutacja do przedszkoli
2. Rekrutacja do szkół podstawowych

Informacje przygotowała p. dyr. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Dzień otwarty w naszej szkole dla kandydatów do  klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się dnia 27 lutego 2020 r. w godz. 17.30 – 18.30.

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Zebranie informacyjne dla Rodziców - dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 18.30, korytarz II piętro.

Informacje przygotowała p. wicedyrektor Ilona Pełka