KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja do kl. I i oddz. przedszkolnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas 1 w szkołach podstawowych w roku 2021/2022, we wtorek dnia 4 maja rozpoczyna się procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  (Wzór druku zamieszczony jest poniżej w załączniku.)

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. (Wzór druku zamieszczony jest poniżej w załączniku.)

pobierz załącznik: Wniosek o uzasadnienie odmowy
pobierz załącznik: Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w SP 340

Informacje przygotowała p. wicedyrektor Ilona Pełka
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 340  do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022, mogą złożyć wniosek (wraz ze zdjęciem)  o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Karta taka uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Wniosek można składać:

- elektronicznie, po przez link dedykowany wyłącznie dla naszej placówki: Wniosek o wydanie karty Ucznia SP 340

- w sekretariacie szkoły; wypełniony wniosek ze zdjęciem należy wrzucić do pudełka tuż przy wejściu do szkoły

Termin składania wniosków po przez sekretariat Szkoły do 31 maja 2021 r.

Karty będę do odbioru w szkole we wrześniu 2021 r.

pobierz załącznik: Karta Ucznia - instrukcja
pobierz załącznik: Wniosek o wydanie sprsonalizowanej kart miejskiej

Informacje przygotowała p. Marta Dziura, sekretariat SP 340
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Zobacz ofertę

Szanowni Państwo,

na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok szk. 2021/2022

KLASA I

Rekrutacja krok po kroku
pobierz załącznik: Rekrutacja, informacja dla Rodziców

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

pobierz załącznik: Informacja dla Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych- kontynuacja edukacji w kl. 1 tej szkoły
pobierz załącznik: Zgłoszenie do klasy I w szkole obwodowej 2021-2022 (wypełniają Rodzice dzieci z obwodu szkoły, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)
pobierz załącznik: Potwierdzenie woli zapisu (wypełniają Rodzice dzieci, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę)

Kryteria rekrutacji i harmonogram rekrutacji do klas I

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Rekrutacja krok po kroku
pobierz załącznik: Rekrutacja, informacja dla Rodziców

Kryteria rekrutacji i harmonogramu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022

 

Informacje przygotowała p. dyr. Małgorzata Antonowicz i wicedyrektor p. Ilona Pełka
na stronie opublikowała Agata Ziemek