KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Świetlica w pigułce

 • Świetlica jest czynna w godzinach 7 – 17.30.
 • Aby zapisać dziecko do świetlicy wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, którą można znaleźć na stronie szkoły w zakładce Świetlica.
 • Są dwa rodzaje kart: dla dzieci do 7 roku życia i dla dzieci od 7 roku życia.
 • Dzieci do 7 roku życia zgodnie z regulaminem świetlicy powinny być odbierane przez osoby pełnoletnie.
 • Osoba odbierająca dziecko musi potwierdzić swoją tożsamość okazując dokument ze zdjęciem.
 • Przy odbiorze dziecka należy wpisać się do zeszytu wypisów.
 • Nauczyciele świetlicy nie wydają dzieci na telefon, fax, mail).
 • Dzieci w świetlicy przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy.
 • Szczególnie młodsze dzieci (z klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych) nie poruszają się po szkole same: na obiady, do szatni, na plac zabaw, na boisko szkolne dzieci chodzą zawsze pod opieką nauczyciela.
 • Dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne są odbierane przez wychowawców ze świetlicy i po zajęciach przyprowadzane do niej z powrotem.
 • Na zajęcia dodatkowe dzieci idą pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, po zajęciach ma ona obowiązek odprowadzić dzieci do świetlicy.
 • Osoba prowadząca zajęcia nie może wydawać dzieci, chyba, że na podstawie upoważnienia wypisała je w zeszycie wypisów.

Informacje na stronę przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek